den sproglige udfordring

Globalisering gør verden mindre - og behovet for kvalitetsoversættelse større. Den stærkt konkurrencebetonede markedssituation understreger betydningen af sproglig branding og gør det nødvendigt at kommunikere kvalitativt med kunderne.

Vocabulum har den fornødne faglige baggrund, viden og erfaring til at kunne understøtte virksomhedernes behov for professionel og målrettet kommunikation hen over sproggrænser. Med engelsk, græsk, nederlandsk (hollandsk) og svensk som arbejdssprog tilbyder vi et bredt spektrum af sproglige kvalitetsydelser inden for oversættelse (lokalisering), teksteditering og sproglig rådgivning.

Vocabulum oversætter og korrekturlæser bl.a. præsentations- og markedsføringsmateriale, produktdokumentation og brugermanualer, og vi arbejder for en række brancher og sektorer inden for energi og miljø, forskning og teknologi samt medicin og farmaci.

Oversættelse - ikke blot et spørgsmål om ord

Ordet - vocabulum på latin - er grundelementet i enhver tekst. Hvert enkelt ord skal som brikker i et puslespil indpasses i en sammenhængende helhed, den færdige tekst. Hvis denne tekst skal oversættes er det af særlig betydning at der tages højde for både tekstindhold og målgruppe. Oversætteren skal ikke blot gengive udgangstekstens faktuelle indhold, men skal også kunne identificere og finde sproglige løsninger på eventuelle kulturelt betingede divergenser mellem kildesprog og målsprog. Manglende kendskab til tekstens kulturbundne konnotationer kan føre til misforståelser og besværliggjort kommunikation.